Z kina Moravia bude komunitní centrum

28. 3. 2018 | úvodní foto: Pavel Kadlec , Zobrazit ve fotobance

Bývalé kino Moravia ve Smrtelné ulici by se mělo po 13 letech znovuotevřít již příští rok. Po přestavbě však bude využíváno jako komunitní centrum. V polovině května proto začnou stavební práce zahrnující kompletní přestavbu jeho interiérů, které změní své dispozice pro budoucí využití.

Uživatelům zde bude také kromě zázemí pro rodiče s dětmi a knihovnou s čítárnou, která bude sloužit i jako knihobudka, k dispozici také komunitní cvičná kuchyně, výtvarná i rukodělná dílna, sdílená učebna a například také hudební zkušebna. V prvním patře bude chodba sloužit jako společenská galerie, kde se mohou prezentovat třeba výtvory z výtvarných a rukodělných činností.Přestavba bude stát 42,3 milionu korun, z toho 17 milionů bude hrazeno z Integrovaného regionálního operačního programu. Rekonstrukci bude provádět společnost TOMIreko s.r.o.

​​Z kinosálu bude víceúčelový sál

Z velkého sálu vznikne multifunknčí víceúčelový sál, který by mělo být možno snadno přepažit a v případě potřeby vytvořit až čtyři menší sály. „ Centrum bude bezbariérové, město sem chce také přestěhovat kancelář Centra pro zdravotně postižené z Komenského náměstí, kde jsou stávající prostory právě kvůli nedodržení bezbariérovosti nevyhovující. K dispozici budou také další služby sociálního poradenství,“ uvádí v tiskové zprávě město Třebíč.

Komunitní centrum bude mělo sloužit seniorům, matkám s dětmi, ohroženým dětem a mladistvým, dlouhodobě nezaměstnaným, případně osobám ohroženým na trhu práce i zdravotně postiženým. Pro osvojení pracovních návyků dlouhodobě nezaměstnaných bude v bývalém kině vybudována nekomerční kavárna jako pracoviště sociální rehabilitace, přístupná všem, nejenom návštěvníkům komunitního centra.

V budově dále nalezne své místo zázemí pro rodiče s dětmi a knihovnou s čítárnou, která bude sloužit i jako knihobudka, k dispozici také komunitní cvičná kuchyně, výtvarná i rukodělná dílna, sdílená učebna a například také hudební zkušebna. V prvním patře bude chodba sloužit jako společenská galerie, kde se mohou prezentovat třeba výtvory z výtvarných a rukodělných činností.

„Komunitní kuchyň může sloužit k různým výcvikovým programům, podporujícím tradice i mezigenerační soužití, předávání tradičních receptů mezi seniorkami a mladými maminkami, pořádání různých tematických kurzů i jako předstupeň cvičného místa v kavárně“  uvedla praktické využití místostarostka Marie Černá.

Centrum bude provozovat město Třebíč, bude spadat pod Odbor sociálních věcí. Vzhled exteriérů má zůstat v maximální možné míře zachován.

Bio Moravia (1919–2006)

Kino Moravia bylo zbudováno ve stylu zahrnujícím prvky pozdní secese v roce 1919. V roce 1930 kino zakoupil třebíčský Sokol, změnil název na Stadion a využíval jej pro svoji divadelní scénu, která zde působila až do přerušení 2. světovou válkou roku 1941. Mezi nejúspěšnější hry patřilo nastudování Strakonického dudáka od J. K. Tyla v roce 1936. Ve městě v té době působilo také kino Oko za někdejší Orlovnou u řeky, dnes v místě bývalého OD Delvita/Billa. Třetí biograf sídlil v areálu borovinské továrny v budově přiléhající ke Koželužské ulici, jejíž část byla v uplynulých letech částečně asanována.

Po válce změnilo kino název na Svět a poté Sputnik. Původní interiér kina s velkým sálem s jedním balkonem zmizel během rekonstrukce dokončené 4.října 1958, kdy bylo do sálu vestavěno železobetonové šikmé hlediště s kapacitou 502 diváků. Typické bylo dnes netradičním uspořádáním sedadel řadách za sebou. Přibyla také nová šatna a klubovna přátel kina.

Kino bylo uzavřeno v roce 2006, poté město opakovaně usilovalo o jeho prodej. V posledních letech bylo opakovaně cílem sběračů kovů. Vznikla řada projektů na jeho využití včetně možnosti přestavby na hotel. Část původních sedadel je dnes užívána v divadelním studiu spolku Ampulka.

 

Fotogalerie


Jak citovat

Marius Svoboda, Z kina Moravia bude komunitní centrum [online]. Tři kápě: Třebíč, Datum poslední revize 28. 3. 2018, 17:16 UTC, [citováno ] http://www.trikape.cz/zpravodajstvi/z-kina-moravia-bude-komunitni-centrum

Licence

Licence Creative Commons
Z kina Moravia bude komunitní centrum, jehož autorem je Marius Svoboda, podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ-Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní .
Vytvořeno na základě tohoto díla: http://www.trikape.cz/zpravodajstvi/z-kina-moravia-bude-komunitni-centrum
Práva nad rámec této licence jsou popsána zde: http://www.trikape.cz/licence.