V září přijde do školy zhruba 400 prvňáčků

28. 4. 2017 Zobrazit ve fotobance

V pátek 7. a v sobotu 8. dubna proběhl zápis dětí do prvních tříd základních škol, pro školní rok 2017 - 2018. K zápisu do základních škol, jejichž zřizovatelem je město Třebíč, přišlo se svými rodiči celkem 490 dětí.

„K letošnímu zápisu přišlo o 41 dětí méně než v loňském roce a zatím je o 5 odkladů méně,“ uvedl neuvolněný radní Pavel Pacal, který má školství v kompetenci.

Předpokládáme, že do školy nastoupí 400 dětí. Rodiče zatím požádali o odklad povinné školní docházky pro 90 dětí. Odklady povinné školní docházky se vyřizují do 31. května 2017, takže zřejmě ještě dojde k nepatrné úpravě jejich počtu. 


Jak citovat

Lenka Vaníčková, V září přijde do školy zhruba 400 prvňáčků [online]. Tři kápě: Třebíč, Datum poslední revize 28. 4. 2017, 11:06 UTC, [citováno ] http://www.trikape.cz/zpravodajstvi/v-zari-prijde-do-skoly-zhruba-400-prvnacku

Licence

Licence Creative Commons
V září přijde do školy zhruba 400 prvňáčků, jehož autorem je Lenka Vaníčková, podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ-Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní .
Vytvořeno na základě tohoto díla: http://www.trikape.cz/zpravodajstvi/v-zari-prijde-do-skoly-zhruba-400-prvnacku
Práva nad rámec této licence jsou popsána zde: http://www.trikape.cz/licence.