Stavba podchodu pod průtahem začne koncem dubna

7. 4. 2018 Zobrazit ve fotobance

Očekávaná stavba podchodu pod Sucheniovou ulicí, který propojí Polanku s Libušiným údolím, začne na konci dubna. Se stavbou bude spojeno omezení provozu na průtahu městem. Až do 23. září by silnice měla být průjezdná v obou směrech jedním pruhem o maximální šířce 2,75 metru.

Náklady na stavbu by dle rozpočtu města pro rok 2018 měly činit 5 milionů korun. Příloha rozpočtu uvádí, že dle smlouvy by mělo být pokryto 85 % nákladů dotací.

Podchod usnadní cestu nejen pěším, stane součástí cyklostezky Jihlava – Třebíč – Raabs. Stane se také alternativou pro chodce, kteří si často zkracovali cestu po dnes již zrušeném přechodu nad budoucím podchodem. Nový, bezpečnější, přechod s ostrůvkem byl před několika lety zbudován nad křižovatkou se silnicí z Libušina údolí, cesta přes něj ale byla pro chodce delší.


Jak citovat

Marius Svoboda, Stavba podchodu pod průtahem začne koncem dubna [online]. Tři kápě: Třebíč, Datum poslední revize 7. 4. 2018, 20:29 UTC, [citováno ] http://www.trikape.cz/zpravodajstvi/stavba-podchodu-pod-prutahem-zacne-koncem-dubna

Licence

Licence Creative Commons
Stavba podchodu pod průtahem začne koncem dubna, jehož autorem je Marius Svoboda, podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ-Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní .
Vytvořeno na základě tohoto díla: http://www.trikape.cz/zpravodajstvi/stavba-podchodu-pod-prutahem-zacne-koncem-dubna
Práva nad rámec této licence jsou popsána zde: http://www.trikape.cz/licence.