Projekt NEVYPUSŤ DUŠI je čím dál úspěšnější

17. 4. 2016 Zobrazit ve fotobance

Nevypusť duši funguje teprve pár měsíců, ale vede si čím dál lépe. Tato studentská kampaň na zlepšení informovanosti Česka o duševním zdraví je činná zejména na sociálních sítích, které využívá k šíření faktů, boření mýtů a zlepšení prevence.

O podrobnostech projektu jsme si povídali s jeho zakladatelkou, třebíčskou rodačkou Terezou Růžičkovou.

Kdy projekt Nevypusť duši vznikl a jak vlastně došlo k jeho uskutečnění? Co Vás k němu vedlo?

Projekt byl připravován od léta loňského roku a spuštěn v listopadu. K založení mě vedlo několik různých zkušeností z prvního ročníku na vysoké škole v Anglii. Zaujalo mě, že se v našem univerzitním prostředí neustále kladl velký důraz na prevenci duševních problémů, upozorňovali nás, že škola má pro tuto oblast různé terapeutické i lékařské služby, často jsme měli workshopy na toto téma. Byli velmi dobře informovaní o tom, že se během náročného vysokoškolského studia může začít objevovat plno psychických problémů. Měla jsem také pocit, že studenti mezi sebou o těchto věcech více mluvili. Navíc psychologii studuji, duševní zdraví mě vždy zajímalo a chtěla jsem něco ze zahraničního studia přinést zpět domů. A v neposlední řadě jsem se musela více starat i o svou psychiku, protože jsem začala zažívat panické ataky. Všechny tyto vlivy mě vedly k vymyšlení projektu Nevypusť duši.

Kde sháníte odborníky, kteří s Vámi spolupracují?

Když jsem nápad na projekt dostala, napsala jsem o něm email skoro každé větší organizaci v této oblasti, abych se s nimi poradila - Národní ústav duševního zdraví (NUDZ), Linka bezpečí, Centrum pro rozvoj péče o duševní zdraví apod. Po konzultaci jsem s mnoha odborníky zůstala v kontaktu a ti s námi potom začali spolupracovat při spuštění kampaně a jednou za čas nám kontrolují naše materiály (např. scénáře pro videa). V NUDZ jsem teď na stáži, díky čemuž mohu kampaň častěji probírat s jejich pracovníky.

Komu všemu může web pomoci a kdo se na Vás nejčastěji obrací (resp. využívá Vašich stránek)?

Naši tvorbu rozdělujeme do tří kategorií: série ‘Každý den’ připomíná, jak se o svou psychiku můžeme všichni každodenně starat. Série ‘Osvěta’ informuje o tom, jak rozpoznat častá duševní onemocnění a jak k nim přistupovat a v sérii ‘Pomoc’ lidé najdou informace o tom, jak duševní potíže řešit. Původně jsme se chtěli zaměřovat hlavně na studenty, ale na sociálních sítích nás sledují různé věkové kategorie. Tudíž se snažíme rozběhnout konverzaci o duševním zdraví pro celou populaci. Chceme sympatickým způsobem společnost vzdělávat, aby lidé problémy včas řešili nebo aby nestigmatizovali ty ve svém okolí, kteří problémy mají.

Více informací o projektu najdete na Facebooku a webových stránkách kampaně.


Jak citovat

Lenka Vaníčková, Projekt NEVYPUSŤ DUŠI je čím dál úspěšnější [online]. Tři kápě: Třebíč, Datum poslední revize 17. 4. 2016, 16:28 UTC, [citováno ] http://www.trikape.cz/zpravodajstvi/projekt-nevypust-dusi-je-cim-dal-uspesnejsi?ssoAck=1

Licence

Licence Creative Commons
Projekt NEVYPUSŤ DUŠI je čím dál úspěšnější, jehož autorem je Lenka Vaníčková, podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ-Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní .
Vytvořeno na základě tohoto díla: http://www.trikape.cz/zpravodajstvi/projekt-nevypust-dusi-je-cim-dal-uspesnejsi?ssoAck=1
Práva nad rámec této licence jsou popsána zde: http://www.trikape.cz/licence.