Páteční vyjádření radnice k provozu na provizorním kruhovém objezdu

10. 4. 2018 Zobrazit ve fotobance

Radnice s městským úřadem se v pátek 6. dubna vyjádřila k dění v souvislosti s uzavírkami a provozem na provizorním kruhovém objezdu pod Jungmannovou ulicí. Vyjádření zveřejňujeme v plném znění níže.

„Po dobu uzavírky Bráfovy třídy byl projektantem dopravních opatření navržen a provizorně zřízen malý kruhový objezd v křižovatce ulic B. Václavka a Jungmannova a to zejména proto, aby řidiči, kteří objíždějí uzavřený úsek ulicí Jungmannova, vůbec měli možnost odbočit doleva a vrátit se na hlavní silnici. Nárůst dopravy v tomto místě je nyní přibližně 150 %. Z celkového množství automobilů téměř 60 % řidičů jede z Jungmannovy ulice doleva, směrem k Masarykovu náměstí. Provizorní kruhový objezd vyhovuje i průjezdu autobusů, je nutné najet více doprava. Zajistí plynulejší průjezd, než kdyby zde například byly použity přenosné semafory. Malý kruhový objezd dopravu trochu zpomalí, ale nezastaví, jako by tomu bylo v případě, kdyby křižovatka zůstala, jak byla, nebo se zřídily semafory. Samozřejmě je průjezd Třebíčí v době uzavírky pomalejší a ve špičkách se tvoří kolony. Byl uzavřen úsek tří a místy až čtyřproudé silnice – hlavního tahu, a nejkratší objízdná trasa vede úzkou uličkou ve starém centru. Prosíme proto hlavně Třebíčany, aby ve větší míře, pokud je to možné, využívali městskou autobusovou dopravu. Prosíme také o trpělivost a ohleduplnost na silnicích.“ – http://www.trebic.cz/autobusy-na-provizornim-kruhovem-objezdu/d-36240


Jak citovat

Marius Svoboda, Páteční vyjádření radnice k provozu na provizorním kruhovém objezdu [online]. Tři kápě: Třebíč, Datum poslední revize 10. 4. 2018, 16:24 UTC, [citováno ] http://www.trikape.cz/zpravodajstvi/patecni-vyjadreni-radnice-k-provozu-na-provizornim-kruhovem-objezdu

Licence

Licence Creative Commons
Páteční vyjádření radnice k provozu na provizorním kruhovém objezdu, jehož autorem je Marius Svoboda, podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ-Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní .
Vytvořeno na základě tohoto díla: http://www.trikape.cz/zpravodajstvi/patecni-vyjadreni-radnice-k-provozu-na-provizornim-kruhovem-objezdu
Práva nad rámec této licence jsou popsána zde: http://www.trikape.cz/licence.