Město Třebíč vyhlásilo konkurz na ředitelská místa ve dvou školkách

21. 2. 2018 | úvodní foto: Marius Svoboda , Zobrazit ve fotobance

Město Třebíč vyhlásilo konkurz na ředitelskou pozici dvou třebíčských mateřských škol. Nové vedení má před začátkem příštího školního roku – od 1. srpna 2018 – dostat mateřská škola v Okružní ulici v Borovině a mateřská škola DUHA v ulici Jaroslava Haška.

Přihlášky uchazečů v řádně označených obálkách pro každý konkurz zvlášť město coby vyhlašovatel přijímá do 28. února 2018. Výběr poté provedou dvě komise stanovené usnesením třetí letošní schůze Rady města.

V případě MŠ Okružní zasednou v komisi pro konkurzní řízení za město Ing. Pavel Janata, Mgr. Pavel Pacal, za Kraj Vysočina Mgr. Hana Koudelová, za MŠ Okružní současná ředitelka Bc. Svatava Toušková, v oboru státní správy Bc. Jarmila Zimková a za Českou školní inspekci Mgr. Pavel Hudeček. Složení komise pro výběr u MŠ DUHA bude obdobné, pouze ČŠI zastoupí v komisi Mgr. Marie Nováková a za mateřskou školu bude přítomna její pedagogická pracovnice Jana Hýžová.

Požadavky na ředitelskou pozici v mateřské škole jsou vázány zákonem o pedagogických pracovnících. V případě ředitelské pozice v mateřské škole je požadována praxe získaná při přímé pedagogické či obdobné činnosti či praxe z výkonu řídicí činnosti nebo práce ve výzkumu a vývoji nejméně 3 roky a další požadavky dle § 5 odst. 1 zákona číslo 563/2004 Sb.


Jak citovat

Marius Svoboda, Město Třebíč vyhlásilo konkurz na ředitelská místa ve dvou školkách [online]. Tři kápě: Třebíč, Datum poslední revize 21. 2. 2018, 15:59 UTC, [citováno ] http://www.trikape.cz/zpravodajstvi/mesto-trebic-vyhlasilo-konkurz-na-reditelska-mista-ve-dvou-skolkach

Licence

Licence Creative Commons
Město Třebíč vyhlásilo konkurz na ředitelská místa ve dvou školkách, jehož autorem je Marius Svoboda, podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ-Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní .
Vytvořeno na základě tohoto díla: http://www.trikape.cz/zpravodajstvi/mesto-trebic-vyhlasilo-konkurz-na-reditelska-mista-ve-dvou-skolkach
Práva nad rámec této licence jsou popsána zde: http://www.trikape.cz/licence.