Charita otevřela nový azylový dům pro rodiče s dětmi a ženy

16. 10. 2017

Oblastní charita Třebíč otevřela nově zbudovaný azylový dům pro rodiče s dětmi a ženy zbudovaný za poliklinikou ve Vltavínské ulici. Stavba probíhala rok a čtyři měsíce a stála 39 milionů korun. Dům nabídne 19 bytových jednotek s 61 lůžky. V budově nalezne své zázemí také Raná péče Třebíč.

„Důvodem výstavby byly nedostatečné kapacity současného azylového domu a velká poptávka po nových službách, jako např. možnost ubytovat také otce s dětmi, či celou rodinu v těžké životní situaci. Podporu se nám podařilo získat ze státního rozpočtu prostřednictvím MPSV, financí Kraje Vysočina a města Třebíč,“ uvedl ředitel Oblastní charity Třebíč Petr Jašek.

Domov pro matky provozovaný charitou doposavad sídlil ve výškovém panelovém domě za Střední průmyslovou školou na severním okraji města. Tyto prostory využíval od května roku 1995.

„Naši pracovníci pomáhají klientům řešit jejich náročnou životní situaci, podporují je v růstu a v práci na sobě. Velkou pozornost věnujeme zejména péči o děti, nácviku praktických dovedností, hledání či udržení zaměstnání i umění hospodařit s penězi,“ doplnila Eliška Klimešová vedoucí azylového domu.

Nová budova stojící přímo za poliklinikou směrem k bloku plánované výstavby rodinných domů šikmo naproti domu s pečovatelskou službou nabídne 19 bytových jednotek včetně sociálního zařízení a kuchyňské linky. Dva z bytů budou rovněž bezbariérové. Součástí stavby jsou rovněž sdílené prostory jako herna pro děti či studovna. Zvenčí k domu přiléhá zahrada.


Jak citovat

Marius Svoboda, Charita otevřela nový azylový dům pro rodiče s dětmi a ženy [online]. Tři kápě: Třebíč, Datum poslední revize 16. 10. 2017, 16:56 UTC, [citováno ] http://www.trikape.cz/zpravodajstvi/charita-otevrela-novy-azylovy-dum-pro-rodice-s-detmi-a-zeny

Licence

Licence Creative Commons
Charita otevřela nový azylový dům pro rodiče s dětmi a ženy, jehož autorem je Marius Svoboda, podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ-Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní .
Vytvořeno na základě tohoto díla: http://www.trikape.cz/zpravodajstvi/charita-otevrela-novy-azylovy-dum-pro-rodice-s-detmi-a-zeny
Práva nad rámec této licence jsou popsána zde: http://www.trikape.cz/licence.